Malva

Кличка собаки

Name of dog

Князівна Катоніум (Мальва)

Kniaziovna Catonium (Malva)

Порода

Breed

польська підгалянська вівчарка

польская подгалянская овчарка

tatra shepherd dog

Заводчик

Breeder

племінний розплідник Катоніум (Катажина Шляхціковська)

kennel Catonium (Katarzhyna Szlachcikowska)

Власник

Owner

племінний розплідник Воля Ваша

Kennel Volia Vasha

Дата народження

Date of birth

19/03/2010
Стать

Sex

сука

female

Номер родоводу

Pedigree number

 UKU.0070835
Походження

Parents

 KROKUS Z ZADYMY | HRABIANKA CATONIUM
Титули та звання

Titles and ranks

 JCHUA, 3xJCAC, 2xCACIB, 3xCAC, 1xBOB